Czy Śląsk się rozpadnie ?

800px-Śląskie_administracja

Województwo Śląskie powstało w 1999 roku po kolejnej reformie administracyjnej Polski.

Połączono dotychczasowo istniejące woj. bielskie i częstochowskie z Górnym Śląskiem, ustanawiając stolicę Katowice.

1280px-Katowice

Na obszarze prawie 12,5 tys km², mieszka dziś ponad 4,5 mln osób, z których większość nie uważa się za Ślązaków i obce im są starania o autonomię, czy walka o uznanie gwary śląskiej za język.

To absorbuje ok 800 tys. osób deklarujących w spisie narodowość śląską .

Sporą część obszaru województwa śląskiego stanowią tereny historycznie i kulturowo niezwiązane ze Śląskiem : Ziemia Częstochowska, Zagłębie, Żywiecczyzna, prawobrzeżna część Bielska-Białej i większa część powiatu bielskiego.

Bielsko_-_Poczta

https://pl.wikipedia.org/wiki/

Najbardziej obco czują się mieszkańcy ziemi bielskiej, tęsknota za dawnym województwem bielskim, zlikwidowanym w 1998 roku, wciąż jest żywa w wielu kręgach nie tylko w mieście ale i powiecie bielskim.

Bielsko-Biala_domy_w_Bialej

Zdaniem działaczy stowarzyszenia regionalnego Beskidzki Dom, nazwa województwa śląskiego powinna zostać zmieniona na śląsko-małopolskie. Tylko wtedy – ich zdaniem – uszanowana zostanie różnorodność ziem, wchodzących w skład województwa.

Obco w granicach Śląska czuje się Częstochowa, oddalona od centrum o około 100 km.

Panorama_Częstochowa_A

From Wikimedia Commons, the free media repository

W nowym podziale administracyjnym woj. częstochowskie rozdzielono pomiędzy województwa śląskie, opolskie, łódzkie i świętokrzyskie, pomimo zabiegów o utworzenie tzw. woj. staropolskiego.

Województwo_staropolskie

Jego idea jest żywa i wraca co pewien czas w dyskusjach na temat  podziału administracyjnego Polski.

Tradycyjnie w dalszym ciągu obco czuje się Sosnowiec, mimo 70 wspólnych lat integracji społecznej i gospodarczej, ciągle deklarując swoją odrębność. Zresztą obopólną.

Dziś w ogólnej tęsknocie do zmian zrodził się, powstał bunt przeciwko dominacji Śląska a chodzi oczywiście o pieniądze, o ich sprawiedliwy podział .

–Nie może być tak, że na Stadion Śląski wydaje się 120 mln zł a na modernizację szpitala w Częstochowie niecałe 2 mln zł – mówią np. radni Częstochowy.

Bezpartyjni samorządowcy z Częstochowy, Bielska-Białej i Sosnowca założyli tzw. Inicjatywę CBS i postanowili zewrzeć siły przeciwko śląskiej dominacji w województwie śląskim.

z18131838Q,Spotkanie-Janusza-Okrzesika--Pawla-Wojtusiaka-i-Ma

Na drzwiach Urzędu Marszałkowskim przybili deklarację, w której przypomnieli, że woj. śląskie to nie tylko Górny Śląsk i Katowice.

Są też tereny inne niż śląskie, regionalne, które mają swoją kulturę, tradycję, interesy i potrzeby. Są pomijane w rozdziale środków, nie są traktowani sprawiedliwie.

-Nie jesteśmy tylko przystanią turystyczną dla Górnoślązaków, mamy swój przemysł, kulturę i swoje ambicje – mówią m.in. mieszkańcy Wisły, czy Ustronia.

beskid-zywiecki

Szczególny niepokój wzbudza w nich sojusz PO  z Ruchem Autonomii Śląska w samorządzie wojewódzkim. W Sejmiku województwa śląskiego stworzona została wielka koalicja PO –PSL –SLD -RAŚ, dla której opozycją jest Prawo i Sprawiedliwość.

RAŚ zdaniem Inicjatywy  CBS , dbać będzie głównie o interesy Górnego Śląska, marginalizując Zagłębie, Podbeskidzie, subregion częstochowski.

– -Województwo potrzebuje zmiany. Nie wiem, czy nazwy i herbu, ale na pewno sposobu zarządzania – mówi z kolei Jerzy Gorzelik, przewodniczący RAŚ i Małopolanom z Bielska-Białej proponuje połączenie z Małopolską.

Czy to zapowiedź rozpadu administracyjnego województwa śląskiego?

Internauci tak to komentują :

„Mieszkamy na Górnym Śląsku od trzech pokoleń. Mam rodzinę w Małopolsce. Cóż to za różnica, jak nazwie się region administracyjny? Nie ma ważniejszych tematów? Nie ma na co wydawać publicznych pieniędzy? Nie interesują mnie nazwy, ważne, jak się żyje. O historii należy pamiętać, ale bzdurą nad bzdurami są te wszelkie przepychanki z narodowością śląską, kujawską, nazwami województw i ulic.

Inni dowcipkują :

„Problem łatwo rozwiązać. B-Biała do krakowskiego (będą szczęśliwi), Częstochowa do kieleckiego (będą dowartościowani). Tylko Sosnowca nikt nie będzie chciał… mają chłopaki problem.

W Internecie pojawiają się takie memy:

granica

W minionym ćwierćwieczu pojawiały się propozycje innych granic woj. śląskiego, tę koncepcję uznawano za najlepszą .

slaskie1998

Woj. śląskie według rządowo-eksperckiej koncepcji silnej 12-tki. Z 1998 roku.

Obejmuje terytorium dzisiejszych województw opolskiego i śląskiego. Na uwagę zasługuje fakt, że projektowane województwo nie objęłoby powiatu bielskiego, powiatu żywieckiego oraz Bielsko-Białej. Te ziemie znalazłyby się w Małopolsce Zachodniej (taką nazwą operowano w projekcie). Jak widać propozycja zakładała integrację prawie całego historycznego Górnego Śląska w ramach jednego regionu administracyjnego. W skład województwa miały również wejść Zagłębie Dąbrowskie, Częstochowa oraz Jaworzno.

(https://gornyslask.wordpress.com/2011/11/28/gorny-slask-w-koncepcji-12-wojewodztw/)

Tymczasem od prawie 30 lat, jeszcze w PRL , pojawia się i znika koncepcja wspólnego subregionu – połączenia Sląska z Małopolską . Ostatnie wydarzenie, to przyjęcie na Zamku Królewskim na Wawelu, przez radnych sejmików województw małopolskiego następującej  deklaracji:

„Strategia dla rozwoju Polski południowej w obszarze województw małopolskiego i śląskiego do roku 2020”.

Oba województwa, gdzie mieszka 8 milionów osób i gdzie znajdują się dwie duże aglomeracje miejskie na obszarze o promieniu około 100 km, to potencjał i rynek zbytu jakiego mogą pozazdrościć najbardziej rozwinięte makroregiony w Europie – to zdanie ekonomistów i samorządowców.

Ale co na to Warszawa ?

 

mapa