Fundacja rodzinna – zalety podatkowe

Fundacja rodzinna od dawna jest uznawana za efektywne narzędzie do zarządzania majątkiem osobistym i przedsiębiorczym, a także jako sposób na przekazanie dorobku kolejnym pokoleniom. Jej popularność wynika nie tylko z możliwości ochrony majątku, ale również z potencjalnych korzyści podatkowych, które mogą towarzyszyć jej utworzeniu i działalności. Fundacje rodzinne oferują znaczące ulgi podatkowe, takie jak niższe stawki podatku, a także możliwości optymalizacji podatkowej dochodów kapitałowych. Wpływają one korzystnie na zachowanie wartości majątku fundacji i zwiększają jego potencjał wzrostu na przyszłość. Przyjrzyjmy się dokładniej, jakie korzyści podatkowe może przynieść fundacja rodzinna oraz jak można je maksymalizować w ramach obowiązujących przepisów prawnych.

Opodatkowanie fundacji rodzinnej

Fundacja rodzinna prezentuje się jako atrakcyjne narzędzie zarządzania majątkiem z perspektywy podatkowej, a przewidywane zmiany mogą jeszcze bardziej zwiększyć jej korzyści podatkowe. Oto aktualne zalety podatkowe fundacji rodzinnej.

Wniesienie majątku wolne od podatku

W uchwalonych 22 maja 2023 roku przepisów, wnoszenie majątku do fundacji rodzinnej jest wolne od obciążeń podatkiem dochodowym. To oznacza, że fundator, przekazując swoje aktywa do fundacji, nie będzie musiał płacić podatku dochodowego od takiego transferu.

Przychody zwolnione z CIT

Co więcej, ustawodawca przewidział korzystne rozwiązania w sferze opodatkowania dochodów. Przychody uzyskiwane z działalności gospodarczej fundacji rodzinnej, określonej w ustawie, są zwolnione z podatku CIT. W przypadku pozostałych dochodów fundacja będzie opodatkowana stawką CIT wynoszącą 25%.

Wypłaty z fundacji bez PIT

Osoby bliskie fundatorowi, czyli tzw. grupa 0, cieszą się dodatkowym przywilejem, ponieważ nie będą obciążone podatkiem od otrzymanych od fundacji świadczeń. W przeciwieństwie do nich, pozostałe osoby, które otrzymają świadczenia z fundacji, zostaną opodatkowane stawką PIT w wysokości 15%. Istotne jest, że podatek ten będzie naliczany w momencie wypłaty świadczenia.

15% PIT dla beneficjenta

Dodatkowo, fundacja rodzinna ma obowiązek zapłacenia podatku w wysokości 15% od wartości świadczenia przekazanego na rzecz beneficjenta. To regulacja, która ma na celu zapewnienie, że beneficjenci z fundacji rodzinnej, niezależnie od ich stopnia pokrewieństwa z fundatorem, będą uczestniczyć w rozliczeniach z fiskusem.

Działalność gospodarcza fundacji rodzinnej

Fundacja rodzinna jest często postrzegana jako sposób na ochronę i kumulację majątku rodzinnego, co mogłoby wydawać się niezgodne z ideą prowadzenia działalności gospodarczej. Polskie prawo umożliwia fundacjom rodzinnych ograniczone prowadzenie działalności gospodarczej, co jeszcze bardziej podnosi jej atrakcyjność.

Zgodnie z ustawą, fundacja rodzinna może angażować się w określone działania gospodarcze, które nie wykraczają poza zarządzanie pozostawionym jej majątkiem. Do takich działań zalicza się na przykład zbywanie mienia (pod warunkiem, że nie zostało ono nabyte wyłącznie w celu odsprzedaży), wynajem, dzierżawę, a także uczestnictwo w spółkach handlowych czy funduszach inwestycyjnych. Działania te pozwalają bowiem na aktywne zarządzanie majątkiem i mogą przyczyniać się do jego pomnażania.

Ważne jest, aby mieć na uwadze, że lista rodzajów dozwolonej działalności gospodarczej dla fundacji rodzinnej jest zamknięta i wyłącznie te działalności wymienione w ustawie mogą być prowadzone bez dodatkowego obciążenia podatkowego. Każde działanie wykraczające poza ten wskazany zakres będzie podlegało opodatkowaniu CIT w wysokości 25% podstawy opodatkowania.

Czy warto założyć fundację rodzinną?

Założenie fundacji rodzinnej może być rozsądnym krokiem dla tych, którzy pragną nie tylko zabezpieczyć, ale i efektywnie zarządzać swoim majątkiem w sposób przynoszący korzyści zarówno obecnym, jak i przyszłym członkom rodziny. Fundacja rodzinna oferuje szereg zalet, w tym ochronę majątku, możliwość przekazania go w sposób zorganizowany oraz potencjalne korzyści podatkowe. Jednakże, aby w pełni wykorzystać możliwości jakie oferuje i uniknąć pułapek prawnych czy podatkowych, nieocenione będzie wsparcie doświadczonego doradcy podatkowego. Doradca podatkowy, znający specyfikę fundacji rodzinnej, pomoże w nawigacji po skomplikowanych przepisach, zapewniając, że wszystkie działania zostaną przeprowadzone zgodnie z literą prawa i w najbardziej efektywny sposób podatkowy.