Kiedy zaczyna się starość ?

starosc%20tytul

Starość zaczyna się w wieku 69 lat i 277 dni !Tak wynika z badań przeprowadzonych przez portal Love to Learn w Wielkiej Brytanii.
Pytano osoby młodsze i starsze obojga płci.
Z internetowej anonimowej ankiety wynika, że w świadomości ludzi znacznie przesuwa się granica wieku średniego i starszego.Image

Zdaniem badanych, średni wiek zaczyna się znacznie później niż jeszcze niedawno uważano – dokładniej rzecz ujmując – w wieku 55 lat.
Znaczna większość respondentów po pięćdziesiątce (ok. 70%) uznała, że wiek średni zaczyna się przeciętnie po skończeniu 54 lat i 347 dni. Salon kosmetyczny ruda śląska Jeden na dziesięcioro badanych sądzi, że o wieku średnim można mówić w przypadku osób po sześćdziesiątce, zaś w opinii jednego ankietowanego na pięcioro, wiek jest kwestią stanu umysłu, a nie ilości przeżytych lat.

Image

Jeśli chodzi o średnią europejską, starość przeciętnie zaczyna się od 62 lat. Duża rozbieżność występuje w przypadku określenia końca młodości – zdaniem Szwedów to 34 lata, a Greków – 52; średnia wyniosła 40 lat.

We wszystkich badaniach występują rozbieżności zależne od wieku respondentów; im ktoś starszy, tym bardziej przesuwa górną granicę wieku. w Europejskim Sondażu Społecznym, dla osób w wieku 15-24-lat młodym przestaje się być już po 28. urodzinach, a starym nazywa się kogoś kto skończył 54 lata.
Najstarsi badani ( powyżej 80 lat) przekonywali, że młodość trwa do 42. roku życia, a seniorem staje się dopiero w wieku 67 lat.
Polacy z kolei uważają, że młodość że trwa do ukończenia 37 lat.
Potem przychodzi wiek średni, aż do momentu, kiedy przekraczamy lat 63.
I to jest granica.
W tym momencie można zdaniem badanych powiedzieć, że jesteśmy starzy. Takie są badania CBOS.

Image

We wszystkich grupach wiekowych kobiety są większymi optymistkami: dla nich młodość trwa dłużej, a starość przychodzi później.

Są wśród Polaków i tacy, którzy chyba nigdy nie planują być sędziwi: co ósmy badany powyżej siedemdziesiątki stwierdził, że wcale nie jest stary i utożsamia się z wiekiem średnim.

Image

Dziś dość częsty jest pogląd, że wobec powszechnego kultu młodości, współczesny świat nie jest dla ludzi starych.

Spójrzmy więc na najstarszą kulturę i cywilizację  – jaki stosunek do starości mają Chińczycy. Paznokcie ruda śląska

Xiao to chiński termin oznaczający sprawność moralną, która odpowiada za właściwe traktowanie swoich rodziców.
Na język polski bywa przekładane jako „nabożność synowska” i sugeruje niejako, że rodzicom należy się coś na kształt religijnej czci.
Nabożność synowska należy do najstarszych cnót w cywilizacji chińskiej.
Jej początki sięgają archaicznego kultu przodków i do dziś stanowi powszechnie akceptowaną wartość.
Konfucjanizm, taoizm i chiński buddyzm czyniły z niej jeden z najważniejszych fundamentów rozwoju duchowego, a prawo państwowe wykroczenia przeciwko niej przez tysiąclecia karało z najwyższą surowością.

Image

„Podlega karze śmierci przez rozćwiartowanie, kto uderzy swojego ojca lub matkę, dziadka lub babkę po ojcu”.

„Syn lub córka, słownie znieważająca ojca lub matkę, kobieta znieważająca teścia lub teściową, dziadka lub babkę męża po ojcu, podlega karze śmierci przez uduszenie, jeżeli osoba znieważona słyszała znieważające słowa i zwróciła się ze skargą do władz
( Konfucjusz) „Starość zaczyna się wtedy, gdy bierzemy jakiś ciuch do  ręki i zaczynamy się zastanawiać, czy aby nie jestem za stary(a) żeby to nosić ? – to jedna z refleksji na temat upływu czasu.

A oto kilka aforyzmów na te tematy.

Ernest Hemingway
Człowiek nie mądrzeje na starość, ale staje się ostrożniejszy.

Albert Camus
Miłość to zgadzać się na to by starzeć się z drugim człowiekiem.

Józef Piłsudski
Kto nie był buntownikiem za młodu, ten będzie świnią na starość.

Oskar Wilde
Starość we wszystko wierzy. Wiek średni we wszystko wątpi. Młodość wszystko wie.

Albert Einstein
Jestem już w takim wieku, że jeśli ktoś mi każe włożyć skarpetki, nie będę musiał tego robić.

Molier
Młodość jest głupia, starość nie mędrsza czasami.

Cyceron
Nikt nie jest tak stary, aby nie wierzył, że może żyć jeszcze parę lat dłużej.

Image