Podróż tysiąca mil zaczyna się od jednego kroku.

Image

Laozi dosł. „Stary Mistrz”); – półlegendarny chiński filozof, twórca taoizmu.

Autor Daodejing, jednej z najważniejszych ksiąg taoizmu, zarówno filozoficznego, jak i religijnego.

Według tradycji żył w VI wieku p.n.e, a więc był współczesny Konfucjuszowi. Niektóre przekazy mówią, że był jego nauczycielem.

„Wszyscy ludzie biorą to, co pełne, on sam jeden wybrał to, co puste. Nie gromadził i dlatego miał nadmiar i to jakże wspaniały nadmiar!

Postępowanie jego było pełne godności, lecz bez wysiłku.

Nie uprawiał działania i śmiał się z przemyślnej zapobiegliwości.

Wszyscy ludzie szukają szczęścia, on jeden osiągnął całkowitość swej natury przez uleganie przyrodzonemu biegowi rzeczy.

Głębię uważał za podstawę, a umiarkowanie za regułę.

Mówił: to co twarde będzie rozkruszone, a to, co ostre, stępione.

Był zawsze łagodny i wyrozumiały dla wszystkich i nigdy nie był napastliwy w stosunku do innych”.’

Image

Gdy pewnego dnia odwiedził go Konfucjusz i zapytał, co należy robić, by uczynić życie innych ludzi lepszym, Laozi miał odpowiedzieć:

„Tak jak komary nie pozwalają człowiekowi zasnąć, tak gadanie o powinnościach wobec innych wprawia mnie w irytację. Nie przejmuj się tym! Staraj się jedynie utrzymywać swój świat w takiej prostocie, jaka tylko jest możliwa. Pamiętaj: tak jak wiatr wieje gdzie i kiedy chce, tak pomyślność pojawi się sama, gdy tylko będzie miała na to ochotę. Bądź naturalny, daj się ponieść wiatrowi”.

Konfucjusz wychodząc ze spotkania miał według legendy powiedzieć:

„Ptaki latają, ryby pływają, zwierzęta biegają. Ten, kto biega, może wpaść w pułapkę, ten, kto pływa, w sieć, tego, kto fruwa, może dosięgnąć strzała. Ale oto mamy Smoka. Nie wiem, jak galopuje na wietrze ani jak dostaje się do nieba. Wiem tylko, że dziś widziałem Laozi i mogę rzec, że widziałem Smoka”

(tekst pochodzi z „Shiji”).

Laozi często doświadczał agresji wymierzonej we własną osobę, ale nigdy nie reagował na nią złością.

Uważał, że to błąd usiłować zmieniać ludzi.

Wierzył, że wszyscy są dobrzy w naturalny sposób i wszystkich należy traktować tak samo.

Był przeciwny prawu, zwyczajom i tradycjom. Każdemu, kogo spotkał na swej drodze mówił dokładnie to samo:

„Bądźcie sobą, róbcie swoje”.

Prawo naturalne stawiał ponad prawem stanowionym. Pragnął dla wszystkich życia prostego i spokojnego, bez zasad i ograniczeń. Dożył ponoć sędziwego wieku, umarł około 500 r. p.n.e., (czyli przeżył przeszło 100 lat).

Oto kilka jego mysli:

Image

Spokojnemu umysłowi poddaje się cały wszechświat.

Czyniąc rzeczy wielkie, zaczynaj od rzeczy drobnych.

Kto umie się zatrzymać, ten potrafi nieszczęściu zapobiec.

Odpowiedzialni jesteśmy nie tylko za to, co robimy, lecz i za to, czego nie robimy.

Image

Jeśli czujesz przygnębienie, to dlatego, że żyjesz w przeszłości.

Jeśli czujesz niepokój, to dlatego, że żyjesz w przyszłości.

Jeśli czujesz spokój, to dlatego, że żyjesz w teraźniejszości.

Bycie bardzo mocno przez kogoś kochanym daje ci siłę, kochanie kogoś bardzo mocno daje ci odwagę.

Jeśli nie zmienisz kierunku, w którym podążasz, możesz skończyć tam, dokąd zmierzasz.

Najlepszym przywódcą jest ten, o którym ludzie ledwo wiedzą, że istnieje.

Kiedy jego praca jest skończona, jego cel osiągnięty, powiedzą: „Zrobiliśmy to sami”.

Jeśli jesteś zadowolony z tego, że po prostu jesteś sobą i do nikogo się nie porównujesz, ani z nikim nie rywalizujesz, wszyscy będą cię szanować.

Wykonuj trudne zadania kiedy są jeszcze łatwe. Podejmuj wielkie wyzwania kiedy są jeszcze małe.

Poprzez pozwalanie na swobodny bieg spraw wszystko udaje się osiągnąć.

Image

Życie to to ciąg naturalnych i samoistnych zmian. Nie stawiaj im oporu – to tylko wywoła smutek. Pozwól rzeczywistości być rzeczywistością. Pozwól rzeczom biec ich naturalnym rytmem, tam gdzie chcą podążać.

Wiedza o innych to mądrość, znajomość siebie to oświecenie. Panowanie nad innymi to siła. Panowanie nad samym sobą to prawdziwa moc.

Jeśli zdasz sobie sprawę z tego, że wszystko się zmienia, nie będziesz próbował się trzymać czegokolwiek na siłę.

Jeśli nie będziesz obawiać się śmierci, nie będzie niczego, czego nie mógłbyś osiągnąć.

Wszystkie trudne problemy mają swoje pochodzenie w tym co łatwe, a wielkie rzeczy w tym co małe.

Wielkie czyny składają się z małych uczynków

Bądż przywódcą, ale nigdy panem.

Imagetao tytul