Skrzydła

„Skrzydła” to – obok Spodka – ikona Katowic i znak rozpoznawczy regionu. To jeden z symboli Śląska. .
Zajmują eksponowane miejsce tuż przy rondzie im. gen. Jerzego Ziętka, naprzeciw innego symbolu stolicy Górnego Śląska – hali widowiskowo-sportowej Spodek.
Graniczą z parkiem Powstańców Śląskich. Elementy ważącego 61 ton monumentu odlano z brązu w Gliwickich Zakładach Urządzeń Technicznych. Autorami pomnika są prof. Gustaw Zemła i architekt prof. Wojciech Zabłocki.

– Ciężkie, zdające się unosić w powietrze skrzydła przywodzą na myśl mitycznego Ikara, antyczną boginię zwycięstwa Nike, zaczerpnięty z ikonografii chrześcijańskiej motyw anioła czy sylwetkę wzbijającego się do lotu orła – mówią historycy sztuki.

Pomnik Powstań Śląskich ma formę trzech orlich skrzydeł symbolizujących trzy powstania śląskie z lat 1919−1920−1921. Ustawiono go na sztucznie usypanym, kamiennym wzgórzu. Na jego bocznych ścianach widnieją nazwy miejscowości, w których toczyły się większe bitwy powstań śląskich oraz napis „Warszawa Powstańcom Śląskim”. Metalowe litery napisów wróciły na monument dopiero w ubiegłym roku. Oryginalne zostały skradzione w czasie budowy DTŚ i przebudowy ronda w latach 2004-2005. Do przywrócenia napisów przyczynili się sami mieszkańcy, którzy interweniowali w tej sprawie w katowickim magistracie.

Pomnik Powstańców Śląskich pozostaje największym monumentem na Górnym Śląsku, zaś klasa jego formy i poetycka synteza ujęcia tematu sprawiają, że stanowi niedościgły wzór monumentalnej rzeźby miejskiej.