Teatr mój widzę ..Górnośląski

Marian

Marian Makula marzy o spełnieniu marzenia życia – chce założyć teatr.

O tym artyście i twórcy śląskim pisaliśmy wiele razy, drukowaliśmy też jego utwory na naszych łamach, bo to osobowość niezwykła!

Satyryk, pisarz, poeta, artysta estradowy, założyciel kabaretów „Rak”, „Raki z Nowej Paki” teraz „Ferajna Makuli”. Twórca spektakli teatralnych, autor około 600 wierszy w tym prawie 200 tekstów piosenek, a także aktor m.in. w filmach Lecha Majewskiego („Angelus” i „Młyn i Krzyż”).

Makula życiorys ma bogaty, pracował w kopalni, był szefem kuchni, magazynierem, po studiach na Uniwersytecie Śląskim uczył w szkole historii.

Zakładał kabarety i po sukcesach estradowych zaczął produkować spektakle teatralne, po śląsku. Tak powstała śląska wersja Zemsty Fredry, musical Pomsta o waśni hanysów z gorolami.

Po sukcesie na scenach całej Polski, wystawiany też w Niemczech, po nim Makula przerobił Ożenek Gogola Na Zolyty w śląskiej godce.

04

…. Blukosz blukosz mój Czesniku, jak belowka we guliku

 

Od wielu lat marzyła mu się idea teatru śląskiego, stacjonarnego, wystawiającego spektakle po śląsku. Wspólnie ze Stowarzyszeniem Wykonawców Animatorów i Twórców Górnego Śląska (SWAT), Makula chce promować śląską kulturę i miejscowych artystów.

Znalazł już pomieszczenie na teatr – w restauracji  Belford w Bytomiu-Łagiewnikach. Na stronie Stowarzyszenia SWAT tak pisze o swoim teatrze:

„Restauracja Belford to stary , okazały budynek mieszczący   kilka sporych pomieszczeń jak: zaplecze kuchenne i salę konsumpcyjną na parterze a na piętrze salę bankietowa na ponad 200 miejsc  z małą sceną i 2 garderobami. Aby sala mogła służyć jako teatr, musimy zamontować kotary , nagłośnienie i oświetlenie, jak również dostosować garderoby na potrzeby aktorów.

Szacunkowo potrzebujemy na zakup sprzętu i materiałów do kilkudziesięciu tysięcy zł. środki na zakup zamierzamy pozyskać z kilku źródeł.

W pierwszej kolejności liczymy na hojność Urzędu Marszałkowskiego, a dalej na wpływy z wystawianych sztuk. oraz waszą szczodrobliwość.

W tym celu zamierzamy wypuścić w obieg cegiełki dla indywidualnych darczyńców w cenie 200 zł. W cenie tej mieściłby się koszt zaproszenia na uroczyste otwarcie Teatru Górnośląskiego w cenie 100 zł lub wstęp na dwa dowolne wybrane przedstawienia z naszego repertuaru. Nazwiska darczyńców zostaną wpisane do księgi pamiątkowej.

Darowizny można wpłacać na konto stowarzyszenia SWAT

91 8436 000003 0000 0026 5879 0001

z dopiskiem Teatr Górnośląski

http://stowarzyszenieswat.pl/

Jako że Teatr Górnośląski musi się utrzymać sam, środki na jego działalność chcemy pozyskiwać głównie ze spektakli oraz darowizn. Dlatego oprócz przedstawień w siedzibie,  przynajmniej w jeden weekend w miesiącu, planujemy  objazdy miast i gmin Górnego Śląska w zależności od zamówień.”

makula-2