Pynzjonista *

Marian Makula - z strony internetowej

 

Jo jest polski pynzjonista Żyje mi sie jak pod słońcem

Mom na rynka tysionc trzysta Ledwo wionża koniec z końcym

Znosza stan tyn ze spokojym Patrza bez różowe bryle

Niedopija i nie dojem Tak mijajom zycia chwile

Stoja krzywy, zgiynty w barach i kolana mi sie chwiejom

W małżowinie tkwi aparat Gybis w gymbie sie łodklejo

W tyju mocza już krakersy Pysk mom  starty jak cerata

I zaklodom juz pampersy  Bo dokuczo mi  prostata

Pija dziynnie syrum wita Młodośc w sercu jeszcze  gro

Lecz  stwardniały już jelita  Bez toz  cięzko mi sie s..

Mynczy mie osteoporoza Nosza se  na co dziyń  kryja

I   pierońsko mom skleroza  Bo już niy wiym po co żyja

No toż pyrsk do zaś

*   Penzjonista – emeryt
Słownik:

Roztomili –forma grzecznościowa od szanowni  państwo

Szkryflać –pisać

Szpasy – anegdoty, dowcipy

Blank – całkiem, bardzo

Zoca-szacunek, poważanie, estyma

Karlus –chłopak, synek

Sztajger- sztygar

Naciepać – nawrzucać

Nojbarzi- najbardziej

Kamrat-kolega

Nie cierpieć –nie znosić

Gule na hyrtoniu –   bąble na gardle

Gruba-kopalnia

Zaruściały – pordzewiały

Penzjonista – emeryt

Gybis –sztuczna szczęka

Tyj- herbata

Cerata – sztuczna wykładzina na stół

Kryja-laska

Marian Makula– satyryk i artysta estradowy, występujący w kabaretach Cmok, Rak, Raki z Nowej Paki, autor kilku książek i wielu innych tekstów, w tym m.in. szopek noworocznych dla Radia Katowice i Trybuny Śląskiej.

Jest zwolennikiem autonomii Górnego Śląska, czemu dawał wyraz prowadząc Marsz Autonomii.

Inspiracją do napisania wiersza byłą podwyżka emerytury, która go dosięgła – całe 4, 80 zł.

 

Marian_Makula

http://makula.pl/