Uroczyste otwarcie Oddziału Wydziału Architektury Politechniki Śląskiej w Katowicach

Dnia 20 marca 2023 Uroczyście otwarto Oddział Wydziału Architektury w Katowicach. W uroczystości, która odbyła się w nowo wyremontowanych wnętrzach Oddziału uczestniczyli: Jego Magnificencja Rektor Politechniki Śląskiej Prof. Arkadiusz Mężyk, Prezydent Miasta Katowice Dr Marcin Krupa, dziekani, przedstawiciele ważnych instytucji, zaproszeni goście, partnerzy, uczestnicy procesu inwestycyjnego, pracownicy wydziału, studenci I-roku. Gości przywitał dziekan Wydziału Prof. PŚ, Klaudiusz Fross.

„Uroczyste otwarcie Katowickiego Oddziału Wydziału Architektury Politechniki Śląskiej, to wyjątkowa chwila w historii jednostki i znaczące wydarzenie dla dalszego jej rozwoju w kolejnych latach.” (Klaudiusz Fross, Dziekan, 2023).

Warto krótko wspomnieć, że po drugiej wojnie światowej w 1945 roku na Politechnice Śląskiej utworzono Oddział Architektury w ramach Wydziału Inżynieryjno-Budowlanego. W 1971 roku powołano Instytut Architektury i zmieniono nazwę wydziału na Wydział Budownictwa i Architektury. W 1977 roku powołano Wydział Architektury Politechniki Śląskiej. Po 45 latach w 2022 utworzono Oddział Katowicki Wydziału Architektury, w którym studia rozpoczęli pierwsi studenci stopnia I i zaoczne. Natomiast w 2023 roku po przeprowadzonym kapitalnym remoncie i wyposażeniu pomieszczeń dzisiaj uroczyście obchodzono otwarcie oddziału oraz udostępnienie pomieszczeń studentom.

Jak stwierdza Dziekan Prof. PŚ Klaudiusz Fross – „Należy podkreślić wysokie wyniki jednostki w ostatnich latach oraz obecną pozycję Wydziału. W rankingu Perspektywy uzyskaliśmy 2-krotnie 2 miejsce, w rankingu Builder 2-krotnie 1 miejsce. Wydział otrzymał także 2-krotnie kategorię naukową A, którą mamy obecnie, a tym samym prawa habilitowania. Także w najnowszej ocenie PAKA Kierunek architektura uzyskał wyróżnienie jako doskonały. A teraz otwieramy dla studentów atrakcyjne i inspirujące, pomieszczenia oddziału w Katowicach.”

Remont pomieszczeń, wyposażenie meblowe i badawcze dla nowego oddziału Wydziału Architektury Politechniki Śląskiej w Katowicach przeprowadzono z dotacji Prezydenta Miasta Katowice oraz dofinansowano ze środków Rektora PŚ. Uzupełnienie stanowi sponsorowane wyposażenie meblowe firmy Weninger, oraz wyposażenie sztukatorskie MaxymArt. Oddział jest częścią projektu o nazwie: Katowickie Laboratorium Przyszłości, Transportu, Architektury, Urbanistyki, Budownictwa, Designu i Sztuk Plastycznych (wspólnie z Wydziałem Transportu i Inżynierii Lotniczej PŚ).

Pomieszczenia Oddziału stanowią uzupełnienie bazy Gliwickiej. W Katowicach powstała m.in.: nowoczesna, wielofunkcyjna, multimedialna sala dydaktyczna z pracownią komputerową na 15 stanowisk, do prowadzenia wykładów, konsultacji, seminariów, szkoleń, wyposażona w trzy tablice multimedialne. Mogą się tu odbywać zajęcia stacjonarne, on-line, hybrydowe. Kolejna to pracownia architektoniczna – materiałoteka oraz wzorcownia detalu architektonicznego i konserwatorskiego z makieciarnią, umożliwiająca prace własne, prezentacje, pokazy, konsultacje. Godna uwagi jest pracownia ceramiki, szkła i witrażu z dwoma piecami do fusingu szkła i ceramicznym. Ważne uzupełnienie stanowi pokój socjalny pracowników, biuro oddziału, hol wystawowy i strefa studenta architektury.

Jak dodał Dziekan Prof. PŚ Klaudiusz Fross –  „Obecność Wydziału Architektury w Katowicach to nie tylko szersza oferta dydaktyczna, to także badania naukowe oraz prace projektowo-twórcze i wdrożeniowe. Wydział będąc, teraz także w Katowicach, chce aktywnie uczestniczyć w rozwoju miasta, mieć wpływ na jego upiększanie, na jakość przestrzeni publicznych, na wzrost jakości życia, jesteśmy do dyspozycji i otwarci na współpracę, można będzie na nas polegać przy konsultacjach społecznych, planowaniu, programowaniu i koncepcjach dla nowych inwestycji.”