Umowa najmu mieszkania – co powinna zawierać?

Kupiłeś mieszkanie w celach inwestycyjnych? Jeżeli chcesz zarabiać na wynajmie tego lokalu, w pierwszej kolejności powinieneś zadbać o formalności. Zobacz, jaką umowę najmu mieszkania zaproponować najemcy i jak dzięki zamieszczonym w niej zapisom zadbać o swoje bezpieczeństwo.

Jakie wyróżnia się rodzaje umów najmu mieszkania?

Zanim zajmiesz się przygotowaniem umowy najmu, powinieneś określić, jaki rodzaj umowy zaproponujesz potencjalnemu najemcy. Jako osoba fizyczna masz dwie możliwości:

  • Cywilnoprawna umowa najmu. To tzw. zwykła umowa najmu. Wciąż jest ona najbardziej popularna, gdyż w jej przypadku formalności są ograniczone do minimum. Wyróżnia się ona również tym, że może zostać zawarta na dowolny okres, np. miesiąc czy 5 lat.
  • Umowa najmu okazjonalnego. Aby była ona wiążąca, jako wynajmujący musisz zgłosić jej zawarcie w urzędzie skarbowym. Z kolei najemca musi dołączyć do umowy oświadczenie o poddaniu się egzekucji w formie notarialnej.

Jaka umowa będzie dla Ciebie korzystniejsza? Jeżeli masz mieszkanie do wynajęcia w Częstochowie (sprawdź oferty: https://gethome.pl/mieszkania/do-wynajecia/czestochowa/) i obawiasz się problematycznych najemców, to umowa najmu okazjonalnego będzie lepiej chronić Twoje interesy – umożliwia ona szybką eksmisję niechcianego lokatora.

Ciekawostka: planujesz podpisać zwykłą umowę najmu z lokatorem na okres krótszy niż rok? Zasadniczo umową na papierze nie musisz zawracać sobie głowy – w tej sytuacji forma pisemna nie jest obowiązkowa.

Co powinna zawierać umowa najmu mieszkania?

Bez względu na rodzaj umowy, musisz zadbać o jej treść. Możesz powierzyć przygotowanie szablonu umowy prawnikowi, ale równie dobrze możesz samodzielnie sporządzić wzór umowy najmu. Najistotniejsze elementy, które muszą znaleźć się w takiej umowie, to:

  • Data i miejsce sporządzenia umowy oraz oznaczenie stron. W umowie muszą znaleźć się dane osobowe Twoje i najemcy – imię, nazwisko i numer PESEL.
  • Przedmiot umowy najmu. Należy dokładnie opisać wynajmowane mieszkanie – adres, liczbę pomieszczeń i wyposażenie. Jako wynajmujący powinieneś też oświadczyć, że jesteś właścicielem lokalu i możesz nim dysponować.
  • Czas trwania umowy i sposób jej wypowiedzenia. Istotne jest to, aby zapisy umowy nie były sprzeczne z ustawą o ochronie praw lokatorów.
  • Wysokość kaucji zabezpieczającej. Najczęściej jej wysokość to trzykrotność miesięcznego czynszu.
  • Zobowiązanie lokatora do zapłaty umówionego czynszu w określonym terminie. W tej części umowy należy podać, do kiedy czynsz jest płatny i na jaki numer rachunku bankowego ma zostać przelany.

Nie ma przeszkód, aby w umowie zamieścić również dodatkowe informacje, np. wymienić z imienia i nazwiska wszystkie osoby, które będą zamieszkiwać wraz z najemcą.

Dlaczego warto sporządzić protokół zdawczo-odbiorczy?

Treść umowy najmu to nie wszystko, na co powinieneś zwrócić uwagę. Aby uniknąć nieporozumień z lokatorem, do umowy warto dołączyć protokół zdawczo-odbiorczy. W tym dokumencie należy opisać stan faktyczny wszystkich mebli i urządzeń znajdujących się w mieszkaniu. Opisy powinny być szczegółowe, a wszelkie uszkodzenia można udokumentować fotografiami.

W protokole zdawczo-odbiorczym powinna znaleźć się również informacja o liczbie kluczy wydanych lokatorowi. Im bardziej szczegółowy będzie protokół, tym lepiej. Dzięki temu będziesz miał podstawy do żądania np. finansowej rekompensaty od najemcy, jeżeli w momencie jego wyprowadzki stwierdzisz uszkodzenia lub zniszczenia.