Obsługa i zarządzanie nieruchomościami – na czym polega? Czym zajmuje się, jak pomaga zarządca nieruchomości?

Obsługa i zarządzanie nieruchomościami to coraz najczęściej wybierana usługa wśród właścicieli mieszkań, domów i lokali użytkowych. Gwarantuje ona spokój, bezpieczeństwo, ale i znacząco odciąża właścicieli. Na czym polega obsługa i zarządzanie nieruchomościami? Jaką rolę odgrywa w tym zarządca nieruchomości?

Czym jest obsługa i zarządzanie nieruchomościami?

Obsługa i zarządzanie nieruchomościami to szereg usług, które związane są z prawidłowym funkcjonowaniem danych lokali. Wiąże się to z administrowaniem, sprawami technicznymi, naprawami i konserwacją budynków. Według firmy, która zajmuje się obsługą i zarządzaniem nieruchomościami – gramat.pl/zarzadzanie-nieruchomosciami, celem takich działań jest zapewnienie właściwej gospodarki ekonomiczno-finansowej i zagwarantowanie mieszkańcom bezpieczeństwa. Wspólnoty lub właściciele nieruchomości mogą oczywiście sami sprawować nadzór nad lokalami, jednak większość osób decyduje się na powierzenie takich spraw osobom, które dobrze się na tym znają.

Co wchodzi w zakres obsługi i zarządzania nieruchomościami?

Wszystko zależy od tego co znajduje się w umowie. Dokument ten powinien zawierać wszystkie prawa i obowiązki wynikające z obsługi i zarządzania nieruchomościami. Mogą to być czynności administracyjne, księgowe, techniczne, a nawet prawne. Wszystko zależy od ustaleń pomiędzy wspólnotą lub właścicielem nieruchomości, a zarządcą.

Czym zajmuje się zarządca nieruchomości?

Obowiązki zarządcy nieruchomości obejmują kilka kategorii. Pierwsza z nich dotyczy obsługi administracyjnej, w skład której wchodzi najwięcej różnego rodzaju czynności. Dotyczą one przechowywania i archiwizowania wszelkich dokumentów, kontroli wykazów lokali i ich właścicieli, reprezentacji lokali przed różnego rodzaju organami (instytucjami, urzędami itp.), zapewniania ubezpieczenia nieruchomości od różnych zdarzeń losowych, dostaw prądu, ogrzewania, wody, gazu, usług komunalnych. Zarządca zobowiązany jest także do przygotowania i obsługi zebrań. Powinien również na bieżąco obsługiwać korespondencję.

Do obowiązków zarządcy nieruchomości należy także szereg czynności księgowych. Wśród nich wymienić można między innymi przygotowanie rozliczeń planu gospodarczego, dokonywanie płatności, prowadzenie księgowości zgodnie z życzeniem właścicieli lokali, przygotowywanie rocznego sprawozdania finansowego, rozliczanie właścicieli, windykacja należności itp.

Zarządca nieruchomości musi zajmować się także obsługą techniczną. Powinien prowadzić szczegółową dokumentację związaną ze stanem budynku (na przykład książki obiektu budowlanego), ale też organizować i nadzorować usuwanie awarii, prace remontowe i naprawy związane z bieżącą konserwacją oraz utrzymaniem czystości w budynkach.

Bywa, że zarządcy nieruchomości muszą także zajmować się obsługą prawną, jednak w jej skład wchodzi niewiele obowiązków. Głównie dotyczą one tworzenia uchwał, regulaminów, umów, statutów. Zarządca niekiedy musi zajmować się także windykacją należności. Reszta jego usług z zakresu prawa zależy od kompetencji i warunków umowy.