Ślązacy „gorszy sort” w Polsce

????????????????????????????????????

Sejmowe komisje głosami posłów PiS i Kukiz 15 odrzuciły obywatelski projekt ustawy w sprawie uznania Ślązaków za mniejszość etniczną.

Chcieli oni zrównać się w prawach z takimi społecznościami, które ten status w Polsce posiadają. Pod projektem podpisało się 140 tys. osób.

Wyjaśnijmy co oznaczają te terminy, bo dla większości polskich parlamentarzystów i zwykłych obywateli  problemem jest, żeby odróżnić mniejszość etniczną od mniejszości narodowej.

Mniejszość narodowa zgodnie z prawem polskim i międzynarodowym, musi posiadać własne państwo. Dlatego mniejszościami narodowymi są w Polsce Białorusini, Czesi, Litwini, Niemcy, Ormianie, Rosjanie, Słowacy, Ukraińcy i Żydzi

Mniejszość etniczna nie ma swojego państwa, dlatego mniejszościami etnicznymi są w Polsce Karaimi (313 osób), Łemkowie (9 640 ), Romowie (16 725) i Tatarzy (1 825).

Są to dane MSW na podstawie spisu powszechnego. W tej grupie mniejszości etnicznych Ślązacy mogliby dominować, narodowość śląską deklaruje 809 tys. osób.

spol-karaimi2-18

Karaimi polscy – niewielka mniejszość etniczna pochodzenia tureckiego , przybyła w średniowieczu ze swych pierwotnych siedzib na Krymie na ziemie Wielkiego Księstwa Litewskiego i Rusi Czerwonej. Szacuje się, że w Europie żyje obecnie zaledwie 1600 Karaimów.

Obie grupy mogą uzyskać status mniejszości, jeśli są ludnością autochtoniczną, zamieszkującą dany obszar od kilkuset lat. Dlatego mniejszością nie są w Polsce Wietnamczycy, czy Chińczycy, mimo , że posiadają polskie obywatelstwo i jest ich kilkadziesiąt tysięcy.

wietnamcy

 

Wietnamczycy w Polsce mają swoje gazety, hurtownie spożywcze, a nawet ligę piłki nożnej. Aż 38 procent młodych, urodzonych w Polsce Wietnamczyków czuje się także Polakami, a co dziesiąty mówi o sobie Polak – wynika z badań.

We własnej społeczności takie osoby nazywane są bananami. Mówi się, że z wierzchu są żółci, a w środku biali.

634092751508000000

.Petycja Ślązaków trafiła do komisji sejmowej i obyło się bez dyskusji nad nią, bo Anna Siarkowska, posłanka z ugrupowania Pawła Kukiza złożyła już na wstępie wniosek o odrzucenie ustawy bez czytania. Sam Paweł Kukiz zapytany o stanowisko w tej sprawie oświadczył

„ Jestem ostatnią osobą, która nie poparłaby wniosku o uznanie Ślązaków za mniejszość etniczną. Przecież mieszkam na Śląsku i na co dzień widzę, że to naturalny, oczywisty fakt. Niestety nie mogę panować nad wszystkim, a poza tym w naszym klubie panuje pluralizm, panuje wolność słowa, wypowiedzi, poglądów”.

demotywator

Co takiego wielkiego zdarzyłoby się , gdyby wniosek Ślązaków przyjęto.

Wtedy ochroną i pomocą państwa objęte by były śląskie tradycje i ślasko godka. I tylko tyle, bo wbrew strachom i obawom nie ma to nic wspólnego z autonomią i nie ma mowy o odrywaniu Śląska od Polski. Czy rozumieją to posłowie ? Pewien poseł PiS pozwolił sobie nawet na dowcip historyczny:

Czy śląskie rycerstwo, dowodzone przez Henryka Pobożnego potykając się z Tatarami pod Legnicą w 1241 byłoby zadowolone, że stanowi taką samą mniejszość etniczną, jak Tatarzy?

e9c720ff3b2cd68b5dcd98301fe9673c

Prof.  Zbigniew Kadłubek, który reprezentował inicjatorów projektu ustawy, podkreśla , że odrębność Ślązaków nie jest przeciwko czemuś.

-W odrębności nie ma miejsca na wrogość, izolacjonizm, pogardę. Raczej odrębność jest wyrazem respektu, ale też postawą szanującą prawdę. Nie można być kimś innym, niż się jest. Odrębność, lub też różnica, jest darem i trzeba ją rozpatrywać jako dar, a nie jako uciążliwość i problem – mówi profesor. – Kto nie zda sobie sprawy z zasadniczego faktu odmienności duchowej Śląska, Śląska jako pewnego projektu duchowego, będzie się gmatwał i coraz bardziej oddalał od zrozumienia, co zaszło na Śląsku i kim są Ślązacy dzisiaj – podkreślał, dodając:

– Mamy rogi i widły. Straszymy ognistymi jęzorami jednorodnych i świętych Polaków. I zostaje nam radykalna nadzieja, jako coś bardzo niewyraźnego, niepojmowalnego nawet – że jednak zrobimy coś w tych niedobrych warunkach. Coś obywatelskiego na miarę współczesnej formy życia!

1263394113_by_kacpopiwie_600

Jaki jest stan wiedzy na temat Śląska i Ślązaków mieszkańców Polski, tej „warszawskiej”, jak to się mówi na Śląsku „centralnej” lub „gorolskiej ”? Oto krótki wpis na forum internetowym:

„Nie ma czegoś takiego jak naród śląski. To Polacy którzy dali się zgermanizować okupantowi „

I o czym tu i z kim dyskutować ?

Dla Tych którzy chcą poznać Śląsk.

bg_58